bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Opinie RIO strona główna 
 Uchwala Nr 123/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2021 rok.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-12-07 11:37:48 | Data modyfikacji: 2021-04-14 11:25:51.
 Uchwała Nr 122/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Moskorzew w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2021 rok i lata następne

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-12-07 11:35:22 | Data modyfikacji: 2021-04-14 11:25:01.
 Uchwała Nr 121/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2021 rok

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-12-07 11:31:01 | Data modyfikacji: 2021-04-14 11:23:03.
 Uchwała Nr 93/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za I Półrocze 2020 roku.

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2020-09-08 08:56:29.

Zobacz:
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2020-09-08 08:56:29
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl