bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > 2018 r. strona główna 
1. Zapytanie ofertowe na Dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w
2018 r. na terenie Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na Dostawę kruszywa drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w 2018 r. na terenie Gminy Moskorzew

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:27:19 | Data modyfikacji: 2018-01-24 13:34:25.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 12:20:27.
2. Zapytanie ofertowe na "Doposażenie jednostek
OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy"

Zapytanie ofertowe na Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt Umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-04-17 13:39:57 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:07:43.
 Wyjaśnienia do zapytania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-20 08:07:08.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:56:34.
3. Zapytanie ofertowe na "Doposażenie jednostek
OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy"

Zapytanie ofertowe na Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt Umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:59:21 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:07:50.
 Wyjaśnienia do zapytania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-05-07 15:29:26 | Data modyfikacji: 2018-05-07 15:30:13.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:19:10.
4. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż
wyposażenia placu zabaw w miejscowości Chlewska
Wola

Dostawa i montaż wyposażenie placu zabaw W miejscowości Chlewska Wola

Złącznik nr 1 (formularz ofertowy)

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Załącznik nr 2 (wykaz wykonanych robót)

Załącznik nr 3 (Óświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej)

Załącznik nr 4 ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 5 (wzór umowy)

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:51:11 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:07:55.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-26 14:59:21 | Data modyfikacji: 2018-06-26 15:01:09.
5. Zapytanie ofertowe: Prowadzenie kompleksowej
bankowej obsługi budżetu Gminy Moskorzew oraz
jej jednostek organizacyjnych w okresie od
01.07.2018 r. do 30.06.2021 r7

Prowadzenie kompleksowej bankowej obsiugi budietu Gminy Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 3 Wykaz jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadaniu-utworzeniu filii

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-11 16:16:26 | Data modyfikacji: 2018-06-18 09:08:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-20 14:33:09 | Data modyfikacji: 2018-06-20 14:36:06.
6. Zapytanie ofertowe: przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr GKZ.271.2.6.2018

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy GKZ.271.2.6.2018

Załącznik Nr 2: Projekt umowy GKZ.271.2.6.2018

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-06-18 17:02:38.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-06-28 11:34:54.
7. Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy
dydaktycznych do pracowni edukacyjnej w Zespole
Placówek Oświatowych w Moskorzewie w ramach
zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole
podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz
odnawialne źródła energii.”, realizowanego w
ramach Programu dla gmin woj. Świętokrzyskiego

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacyjnej w Zespole Placówek Oświatowych w Moskorzewie w ramach zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4- Projekt Umowy

 

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:41:48.
 Informacja dla wykonawców

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Tadeusz Barczyński | Data wprowadzenia: 2018-07-09 10:05:02 | Data modyfikacji: 2018-07-09 10:06:34.
 Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (aktualizacja)

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 10:08:27.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-07-16 08:53:22 | Data modyfikacji: 2018-07-16 08:55:44.
8. Zapytanie ofertowe „Dostawa i montaż
wyposażenia centrum sportowo-rekreacyjnego w
miejscowości Mękarzów”.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Mękarzów

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 3- Óświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4- szczegółowy opis wyposażenia

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-10 14:52:23 | Data modyfikacji: 2018-07-10 14:59:11.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-16 10:40:27.
9. Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż
wyposażenie centrum turystyczno-rekreacyjnego w
miejscowości Chlewska Wola

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenie centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Chlewska Wola

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 3 - Oświadczenia

załącznik nr 4- szczegłlowy opis wyposażenia

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-07-11 15:13:53 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:06:32.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-02 13:09:36.
10. Zapytanie ofertowe: Przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-08-02 13:11:39 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:06:40.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-16 10:39:27.
11. Zapytanie ofertowe: Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Mękarzów, odcinek o długości 840 m.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-08-07 14:13:37 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:07:28.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-16 10:37:37.
12. Zapytanie ofertowe: Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Mękarzów, odcinek o długości 840 m.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-08-16 11:06:35 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:08:07.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:02:09.
13. Zapytanie ofertowe: Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew w
2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz usług

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 10:45:48 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:08:34.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 10:39:40.
14. Zapytanie ofertowe dotyczące zadania
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Mękarzów nr 350041T odcinka w km 0+000-0+250”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Przedmiar robót

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:05:01 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:08:57.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-10-19 12:50:16.
15. Zapytanie ofertowe: "Dostawa, montaż i
wdrożenie systemu wspomagającego obsługę obrad
Rady Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe nr GKZ.271.2.15.2018.pdf

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3: do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4: projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:11:51 | Data modyfikacji: 2018-10-29 13:13:29.
 Informacja dla wykonawców

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-10-31 09:24:38.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-11-06 15:26:56.
16. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK
dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych -
„Aktywna tablica”.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-11-13 10:46:28.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 14:02:08.
17. Zapytanie ofertowe na Dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w
2018 r. na terenie Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na Dostawę kruszywa drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w 2018 r. na terenie Gminy Moskorzew

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:06:04 | Data modyfikacji: 2018-12-04 11:14:58.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 14:05:55.
18. Zapytanie ofertowe na: Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic,
obiektów i miejsc publicznych na terenie Gminy
Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wzór oświadczenia

Załącznik Nr 3: Szczegółowy wykaz punktów

Załącznik Nr 4: Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-11-14 13:52:50 | Data modyfikacji: 2018-12-04 11:15:21.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 10:15:50.
19. Zapytanie ofertowe na: „Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic,
obiektów i miejsc publicznych na terenie Gminy
Moskorzew”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 Szczegółowy wykaz pynktów

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:20:52 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:26:43.
 Zawiadomienie o unieważnieniu oferty

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:56:55 | Data modyfikacji: 2018-12-05 11:58:24.
20. Zapytanie ofertowe na "Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic,
obiektów i miejsc publicznych na terenie Gminy
Moskorzew".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:17:52.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:29:08.

Zobacz:
   Plan postępowań o udzieleniu zamówień
   Przetargi
   Zapytania ofertowe / cenowe
   Platforma zakupowa
Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:29:08
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl