bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Podatki i opłaty strona główna 
 Uchwała Nr XIV/58/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 11:03:13 | Data modyfikacji: 2016-02-19 11:03:37.
 Uchwała Nr XIV/59/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 11:05:10 | Data modyfikacji: 2016-02-19 11:05:28.
 Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 11:06:25 | Data modyfikacji: 2016-02-19 11:06:46.
 Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2016-02-19 10:59:48 | Data modyfikacji: 2016-02-19 11:01:56.

Zobacz:
   Podatki i opłaty
   Deklaracje obowiązujące od 2016 roku
   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2013 r
   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2014r.
   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2015r
   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 r.
Data wprowadzenia: 2016-02-19 10:59:48
Data modyfikacji: 2016-02-19 11:01:56
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Daniel Gardyjas
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl