bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > 2015 strona główna 
Zapytanie ofertowe na prowadzenie kompleksowej
bankowej obsługi budżetu Gminy Moskorzew oraz
jej jednostek organizacyjnych

Zapytanie ofertowe na prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 - Formularz cenowy


Załącznik nr 3 - Wykaz jednostek organizacyjnych


Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu-utworzeniu filii


 

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Anna Ziębińska | Data wprowadzenia: 2015-06-19 18:22:04 | Data modyfikacji: 2015-06-19 18:55:07.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-07-02 12:19:37 | Data modyfikacji: 2015-07-02 12:28:50.

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa na
remont dróg gminnych

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa


Załącznik nr 1 Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Anna Ziębińska | Data wprowadzenia: 2015-07-16 16:57:34 | Data modyfikacji: 2015-07-17 07:40:31.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-12 13:24:32.
Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej
usługi cateringowej podczas Dożynek Gminnych w
dniu 29 sierpnia 2015 r. w Moskorzewie
 Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej usługi cateringowej

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 15:04:14 | Data modyfikacji: 2015-08-17 15:08:33.
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 15:11:18.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-08-25 10:54:45 | Data modyfikacji: 2015-08-25 10:56:23.
Zapytanie ofertowe na przewóż dzieci
niepełnosprawnych
 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:11:47.
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:12:29.
 Załącznik nr 2 Wzór umowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:13:38.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-08-27 13:31:33.
Zapytanie ofertowe na wykonanie najazdowej zatoki
przystankowej przy drodze gminnej Nr 350010 T w
miejscowości Chebdzie

Zapytanie ofertowe


Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-18 11:50:23 | Data modyfikacji: 2015-09-18 14:25:50.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:19:32.
Zapytanie ofertowe na realizację programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2015r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonywanych usług

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-09-24 14:07:36 | Data modyfikacji: 2015-09-24 14:11:41.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-01 14:50:29.
Zapytanie ofertowe na remont drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Lubachowy nr geod. 132, 133
 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:04:04.
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:05:27.
 Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:07:28 | Data modyfikacji: 2015-10-06 15:13:34.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-10-13 12:10:42.
Zapytanie ofertowe na dostawę miału węglowego
do Urzędu Gminy w Moskorzewie w sezonie grzewczym
2015/2016
 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 12:13:33 | Data modyfikacji: 2015-10-13 12:17:50.
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-13 12:15:25.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:55:31 | Data modyfikacji: 2015-10-21 10:56:33.
Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic
i miejsc publicznych na terenie Gminy Moskorzew
oraz obiektów Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe nr GKZ.271.10.2015.pdf


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf


Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia.docx


Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia.pdf


Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej.pdf


Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-12-14 14:42:12 | Data modyfikacji: 2015-12-14 15:02:43.
 Zmiana w treści zapytania ofertowego.pdf

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:39:15.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2015-12-23 11:44:45.

Zobacz:
   Plan postępowań o udzieleniu zamówień
   Przetargi
   Zapytania ofertowe / cenowe
   Platforma zakupowa
Data wprowadzenia: 2015-12-23 11:44:45
Autor: Wójt Gminy Moskorzew
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl