bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Podatki i opłaty strona główna 
 Uchwała Nr V/12/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:05:16 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:07:43.
 Uchwała Nr V/13/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:06:05.
 Uchwała Nr V/14/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:06:51.

Zobacz:
   Podatki i opłaty
   Deklaracje obowiązujące od 2016 roku
   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2013 r
   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2014r.
   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2015r
   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 r.
Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:06:51
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl